In-Sync

Zorg en veiligheid

Vertrouwen, verbinding en resultaatgerichte samenwerking zijn bepalende succesfactoren bij het signaleren en aanpakken van multiproblematiek. Wij helpen gemeenten, netwerkpartners en samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen en organiseren daarvan.

Focus op verbinden en ontwikkelen van samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein

In focus

Wij helpen partijen binnen het netwerk zorg en veiligheid beter samen te werken zodat zij elkaar kunnen aanvullen en versterken in het realiseren van zowel eigen als gemeenschappelijke doelstellingen.

Aanpak van multiprobleemgezinnen, problematische jeugdgroepen, radicalisering, polarisatie, digitale veiligheid, mensenhandel…. Oplossingen vragen om een integrale aanpak waarbij verbinding en samenwerking essentieel is voor succes. Wij zorgen samen voor dat succes!

Onze kernwaarden

Onze diensten

We brengen beweging en verandering in samenwerking die vastloopt of niet op gang komt. Onze kracht ligt bij het verbinden van partijen binnen het netwerk van zorg en veiligheid. Oog voor de mens staat daarbij centraal; de professionals én de inwoners waar we mee samenwerken.

Complexe zaken terugbrengen tot de kern en vanuit overzicht en inzicht aan de slag gaan. In de vorm van een advies, praktische training, quickscan of tijdelijke inzet.

zorg-en-veiligheid-voor-kwetsbaarste-inwoners
In-Sync

Betere zorg en meer veiligheid door een stevige verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Advies, tijdelijke inzet of ondersteuning nodig?

Welkom bij In-sync

Wij zijn een nieuw advies- en trainingsbureau op het gebied van Zorg en Veiligheid.